Plateslipp og konsert
Majorstuen kirke
Lørdag 5. mars kl 14.00

Mellom 2007 og 2012 utforska Lemur kyrkjekonserten som format gjennom konsertar i Tyskland, Storbritannia og Norge. Kyrkjerommet sin særeigne akustikk var både inspirasjon og utfordring: Korleis utnytte dei klanglege kvalitetane i eit kyrkjerom? Korleis presentere abstrakt kunstmusikk i eit religiøst lada rom? Dette langsiktige arbeidet leda fram til plata “Parish of Lemur” og urframføringa av den stedsspesifikke komposisjonen Critical Band i Nidarosdomen.

På plata er tre av disse kyrkjene representerte:
Hamar Domkirke,
Nidarosdomen og
Grefsen kirke.